ĐẶT LỊCH TƯ VẤN

Tư vấn digital marketing tổng thể, tối ưu quảng cáo Facebook, quảng cáo Google, hướng dẫn lập báo cáo, đo lường

TƯ VẤN DIGITAL MARKETING

Xác định yêu cầu khách hàng

Làm việc trực tiếp với khách hàng để xác định nhu cầu, mong muốn của khách hàng

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI

Phân tích và nghiên cứu

Cùng khách hàng tìm hiểu về sản phẩm, đối thủ, bản thân doanh nghiệp mình, thấu hiểu ngành hàng, sản phẩm

Đề xuất phương án

Giải quyết các vấn đề khách hàng gặp phải đã được đề ra ban đầu

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN